HMVshibuya

8/22 HMV渋谷が閉店した。

HMVshibuya

byebye

シャッターが降りる寸前まで店員さんたちはこちらへ手を振り続けてくれた。
バイバイ! 


 
star  face